Neoporteria cachytaensis


Neoporteria deherdtiana


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Neoporteria esmeraldana


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neoporteria jussieui v fobeanus


Neoporteria krainziana

Neoporteria laniceps


Neoporteria mitis


Neoporteria napina

Neoporteria nidus


Neoporteria occulta


Neoporteria paucicostata v viridis


Neoporteria reichei


Neoporteria reichei f krausii